V rámci hodin etické výchovy se v měsíci říjnu 2019 zaměřujeme na vytváření a dodržování pravidel naší třídy, díky kterým si upevňujeme zásady slušného chování.

Pozdrav, poděkování, prosba, omluva jsou kouzelná slůvka, která nechybí ani v naší třídě. Uvědomujeme si, že všichni jsme kamarádi a podle toho se k sobě chováme. Snažíme se udržovat pořádek ve škole i v okolí naší školy. Naším společným cílem je třída, kde se cítíme dobře a bezpečně, respektujeme jeden druhého a vzájemně si pomáháme.