Arboretum je zahrada pro pokusné pěstování dřevin. V Opočně se nachází uprostřed zástavby základní školy na Trčkově náměstí – tam, co je průchod. Na malém dvorku byla z keříků a květin vytvořena kouzelná zahrádka, která přímo provokuje naši fantazii. A tak ke skřítkům městským a ze zámeckého parku přibyli další skřítkové. Jejich pohádkový příběh zaznamenala Boženka Tymichová v útlé knížce „Pohádka ze školního arboreta“. Inspirací byli žáci ze třídy 2. B, kterým je první pohádka věnována. Vyprávění je doplněno barevnou ilustrací, obrázky pro vybarvování a pracovními listy s tajenkami.

Pohádky byly realizovány za finančního přispění tiskárny AG TYP v Kostelci nad Orlicí, kde je také graficky zpracovali a vytiskli.

Na fotografiích je zachycen křest první pohádky. O krátký veselý program se postaraly, spolu s autorkou, žačky flétnového souboru z 2. B.

červen 2020