V úterý 17. prosince 2019 navštívili žáky 2. tříd příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – stanice Rychnov nad Kněžnou, pan Michal Frič a pan Jan Bárta.

V rámci preventivního programu Hasík žákům předali důležité informace v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Povídali o zodpovědné a nelehké práci hasičů, jak se zachovat při požáru, jak si správně přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby. Děti si také prohlédly zásahový oblek. Vyzkoušely si první pomoc.

Děkujeme.