V měsíci dubnu 2019 jsme plnili v rámci etické výchovy NEŽIJI SÁM, ALE UPROSTŘED DRUHÝCH téma „ROZHLÉDNU SE KOLEM SEBE“. Cílem bylo: všímat si chování druhých, hledat a vybírat si kladné vzory chování, zejména ve svém okolí, ve třídě, v rodině. A tak jsme se rozhlíželi…