Od počátku prosince 2019 se žáci seznamují s lidovými tradicemi a zvyky během adventu (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, křesťanské i pohanské zvyky), svými náměty a výrobky se podílejí na výzdobě školy a tříd. Nejvíce se těší na poslední školní den kalendářního roku, to si v jednotlivých třídách připravují besídky.

I žáci druhých tříd odložili učebnice a užívali si vánoční atmosféru, ke které přispěla společná besídka prvních a druhých tříd.
Povídali jsme si o vánočních zvycích a vyráběli svícen.
Zazpívali jsme si koledy a ochutnávali vánoční cukroví, které jsme pomáhali upéct.
Na závěrečnou část jsme se těšili ze všeho nejvíce.
Předávali jsme si dárky.
A již se těšíme na Ježíška.
Rozloučili jsme se stromečkem, s kamarády, paní učitelkou, popřáli si hodně dárků a zdraví do nového roku 2020.