V březnu naše školní jídelna vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „Koření“. Účastníci nám měli libovolnou technikou představit koření, které mají rádi, jak vypadá, než se usuší, kde roste nebo odkud pochází. Soutěže se zúčastnili žáci napříč všemi ročníky. Kreslili, stříhali, lepili… Téma uchopili ze všech směrů a ve všech případech originálně a kreativně. Vznikly voňavé koláže, obrazce, louky, mapy sestavené přímo z koření… Někteří vyobrazili cestu přeměny semínka, přes rostlinku až po jeho zpracování, než se koření dostane na náš stůl. Další zase vymýšleli pro své spolužáky hádanky, kdy podle indicií budou moci koření uhádnout… Obrázků se sešla celá řada, ty nejpovedenější budou moci žáci obdivovat po návratu do školních lavic ve školní jídelně.

A na závěr nezbývá než vyhlásit vítěze. Balíček dobrot vyhrávají žáci 1.C, Mykhailo Kohut ze 3. B, Jan Snopek ze 4. B a Matěj Hoffinger ze 6. B. Balíčky je možné si vyzvednout v kanceláři u jídelny školy. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!