Tento měsíc se žáci na 1. stupni naší školy v rámci etické výchovy zabývají tématem „Moje cesta ke zdraví“. Jelikož se jedná o námět nanejvýš aktuální, je mu věnována velká pozornost. Žáci třídy 4.A se budou zabývat celý měsíc květen různými stránkami tohoto tématu. 

Dnešní hodina přírodovědy byla věnována oblasti týkající se vlastní odpovědnosti za své zdraví. Proběhla diskuze o tom, jak je pro zdraví důležitý pravidelný pohyb, otužování a zdravé stravování. Žáci si vyzkoušeli pár jednoduchých cviků na protažení těla a na závěr vytvořili komiksové obrázky o tom, jak pečují o své zdraví. 

Mgr. Jarmila Volánková

třídní učitelka IV.A