V pátek 25.června 2021 prožili naši žáci bohaté sportovní dopoledne. Při příležitosti slavnostního otevření volejbalových kurtů v areálu TJ Spartak Opočno je čekala bohatá sportovní nabídka.

Žáci 1.- 5. ročníků si s chutí zahráli netradiční sportovní hry, fotbal, vybíjenou, zkusili si i tenis. Nevadil ani drobný déšť, ani mokrý terén. Náladu pozvedlo vyhlášení vítězů, předání diplomů, cen i malé občerstvení. Naštěstí se počasí umoudřilo. Sportovní dopoledne pro celou školu krátce po10. hodině slavnostně zahájil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek a předseda TJ Spartak Opočno Gustav Gábor společně s ředitelkou školy Mgr. Evou Alexanderovou. Poté celý areál ožil sportovním zápolením. Dívky 6.-9. ročníků změřily své síly v přehazované, chlapci se zápalem hráli fotbal. Kromě toho si všichni vyzkoušeli netradiční sportovní hdy pod vedením učitelů tělesné výchovy.

Celé sportovní dopoledne proběhlo v úzké spolupráci Základní školy Opočno a TJ Spartak Opočno. Mladí členové fotbalového oddílu pomáhali zajišťovat hladký průběh fotbalových utkání. Všichni vyučující se do akce zapojili, ať už se jednalo o zajištění cen, poukázek na občerstvení, diplomy, fotodokumentaci, zdravotní péči, dozor nad žáky a organizování soutěží. Dopoledne se vydařilo, vítězové byli odměněni, všichni strávili pěkné chvíle naplněné sportem. Poděkování patří organizátorům i mladým sportovcům za předvedené výkony.