Žáci 4. ročníku navštívili skanzen Villa Nova v Uhřínově. V letošním roce se ve vlastivědě učili o středověku, takže exkurze byla skvělým doplněním učiva.

Žáci absolvovali program Okno do minulosti. V první části programu byli seznámeni s prací archeologa, středověkou hmotnou kulturou, sociální strukturou středověké společnosti a nejběžnějšími způsoby obživy lidí v tomto období. V rámci této části programu si žáci také prakticky vyzkoušeli nejrůznější dobové činnosti, jako je mletí obilí, výroba textilu, rozdělávání ohně pomocí křesadla a ocílky či střelba z luku.

Druhá část programu potom probíhala v areálu archeologického muzea, kde si děti z vlastnoručně namleté mouky upekly placky a následně absolvovaly prohlídku areálu s odborným výkladem. Stádo oveček a koz zvyklé na návštěvy si neustále vyžadovalo naši pozornost a stalo se milým zpestřením výletu.

J. Pachovská