V posledním prázdninovém týdnu v červenci byl uspořádán Letní kemp pro žáky Základní školy Opočno za podpory projektu Asociace školních sportovních klubů. I v létě není za škodu si osvěžit vědomosti, které během školního roku děti získaly, avšak v tomto týdnu se opakovalo zábavnou formou! Děti se dozvěděly zajímavé informace o zvířatech v Záchranné stanici pro handicapovaná zvířata Jaro Jaroměř, navštívily První vojenskohistorické muzeum v Jaroměři a rodný domek Aloise Jiráska v Hronově. V Hronově si také všichni ověřili své vědomosti v praxi, a to aktivitami v interaktivním muzeu Pod čepicí. Nechybělo ani poznání sousedního města Dobrušky s návštěvou hasičského záchranného sboru. Počasí kempu přálo, a tak děti mohly v odpoledních hodinách sportovat v areálu TJ Spartak Opočno, turistickými pochody vidět zajímavá místa navštívených měst a dovádět na různých dětských hřištích. Poslední den si žáci navzájem předvedli krátká anglická představení, která nacvičovali během celého týdne. Rozlučkové odpoledne bylo zakončeno na koupališti v Opočně. Během Letního kempu si žáci tvořili vlastní zážitkové deníky, do kterých si zaznamenávali události z předešlých dní a vkládali si tam vzpomínkové předměty a letáky navštívených míst. Na společný čas strávený o prázdninách budou všichni účastníci kempu jistě rádi vzpomínat.

Mgr. Lenka Švandová, Mgr. Magdalena Brandová, Iva Tošovská