Nový školní rok začal 1. září také pro žáky opočenské základní školy. Zvláště významný byl tento den pro prvňáčky, kteří za doprovodu a podpory svých rodičů přišli do školy úplně poprvé. Slavnostní uvítání zahájili paní ředitelka Mgr. Eva Alexanderová a pan Václav Slezák, místostarosta města Opočna, kteří popřáli dětem i jejich rodičům hodně zdraví, úspěchů, trpělivosti a spokojenosti.