V pondělí dne 13. září 2021 byl zahájen kurz plavecké výuky v Dobrušce pro druhé, třetí a čtvrté ročníky ZŠ Opočno.

Výuka proběhne v rozsahu 10 lekcí po 90 minutách. K bazénu žáky od školy přiveze autobus, který je potom dopraví i zpátky. V kurzu jsou žákyně a žáci rozděleni podle výkonnosti do několika družstev a každý žák postupuje ve výuce svým tempem. Během výuky si žáci užijí různých pomůcek, které jim plavání usnadňují, například pěnové pásy, kroužky na ruce, pěnoví hadi, podložky, míče, žabičky a další. Dobří plavci a plavkyně trénují nejen plavání, ale i skoky do vody. Činnosti se střídají a dětem hodina velmi rychle uběhne.Na výuku plavání se děti velmi těší.