V rámci celostátní akce Týden knihoven žáci 2. stupně naší školy navštívili po dvouleté pauze opět Městskou knihovnu v Opočně. Paní Ing. Radka Mecnerová, vedoucí dětského oddělení, měla pro žáky připravené pracovní listy k připomenutí literatury 19. století, se kterou se žáci napříč ročníky seznamují. Pěkná byla připomínka významných osobností z literárního světa, které oslavili nedávno kulaté výročí, a to Jiřího Suchého a opočenského rodáka Miloně Čepelku. Mimo jiného si žáci vyzkoušeli hledat v online katalogu knihovny a začetli se do knih, které je zaujaly. Byli jsme rádi, že někteří žáci si zařídili registraci do knihovny, jiní po „covidovém“ období si opět obnovili registrační kartu a vybrané knihy si zapůjčili domů. Věříme, že doba nám umožní podobnou akci s místní knihovnou zopakovat a podaří se nám alespoň z některých žáků udělat vášnivé čtenáře.