Jako každý rok i letos stojí žáci 9. ročníku před těžkým a zodpovědným úkolem. Mají se rozhodnout, na jakou střední školu půjdou studovat, jaké bude jejich budoucí povolání. Abychom jim pomohli v rozhodování, pořádá škola různé aktivity, které jim usnadní složitou cestu při volbě povolání. Tento týden žáci navštívili Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou. Pracovnice poradenské služby jim předala mnoho užitečných informací a poradila, jak postupovat při výběru střední školy, co je třeba vzít v úvahu. Žáci si také vyplnili test profesionální orientace, který ovšem vycházel pouze z jejich zájmů. Někteří se dozvěděli opravdu zajímavé věci.

Mgr. Stanislava Tláskalová, kariérová poradkyně