Ve třetí třídě jsou v hodinách čtení zavedeny pravidelné čtenářské dílny.

Žáci si najdou klidné místo ve třídě, kde si čte každý svou vlastní knížku, kterou si přinesl. Žáci nemusí sedět v lavicích, ale mohou ležet či sedět ve třídě na libovolném místě dle svého přání tak, aby měli klid na čtení. Začíná se minilekcí – v kruhu na koberci je žákům zadán úkol pro následujících, příjemných 20 minut čtení. Po čtení někdy následuje pracovní list k vyplnění, někdy zajímavé povídání v kruhu, kde žáci vzájemně sdílí dojmy z četby. Dětem se díky této aktivitě rozvíjí čtenářská gramotnost, porozumění textu a láska ke knihám. Je důležité jak to, co děti čtou, ale také to, aby čtenému textu rozuměly, uměly ho interpretovat a četly rády.

A knih se sešlo opravdu hodně. Byly mezi nimi zejména knížky dobrodružné, pohádkové, příběhy o dětech a zvířatech a také několik detektivek. Postupně jsme si knihy představili, prohlédli si ilustrace, z některých jsme přečetli krátké úryvky a navzájem jsme si je doporučili ke čtení. Je pěkné vidět, jak mají děti radost ze čtení a těší se na každou další čtenářskou dílnu.