V rámci realizace projektu Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno 2021 přijeli za dětmi ze 2. stupně ve dnech 23. a 30. 11. 2021 lektoři z občanského sdružení OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou, aby uskutečnili pro žáky jednotlivých ročníků besedy na téma: Šikana – Alkohol a kouření – Drogy – Náboženství a sekty. S občanským sdružením OD5K10 spolupracuje ZŠ Opočno dlouhodobě. Lektoři vedli besedy zkušeně, s žáky navázali bezprostřední kontakt, umožnili jim se aktivně zapojit a k danému tématu vyjadřovat. O dané problematice hovořili poutavým a zábavným způsobem, čímž většinu žáků zaujali. Žákům dali dostatek prostoru pro vlastní názor a případné dotazy a současně rozšířili i teoretické znalosti žáků o spoustu nových informací a poznatků. 

Projekt je na naší škole realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje a jeho cílem je především rozšířit základní kompetencí žáků z oblasti prevence sociálně rizikového chování a zdravého životního stylu, upozorňovat žáky na důsledky závadového jednání, podporovat jejich schopnosti, rozpoznat varovné signály vedoucí k rizikovým jevům, a tím vším upevňovat zdravé sociální klima na ZŠ Opočno.