Vážení rodiče, prosíme o úhradu úplaty za školní družinu / období leden – červen 2022/. Platba činí 480 Kč /6 x 80,-/.

Prosíme o zaslání částky na účet školy pod variabilním symbolem z předešlého období, nejpozději do 31. 1. 2022. Děkujeme.