Také v tomto školním roce se žáci 9. tříd zúčastnili celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Ze školního kola postoupili 3 žáci – Marcel Matoulek, Aneta Musilová a Tereza Kotlandová. Velmi dobře pak reprezentovali naši školu v regionálním kole.

Děkujeme!!!