V lednu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Letošní ročník je věnovaný tématu „Šlechta v proměnách času“. Zájemci o historii řešili zajímavé úkoly věnované období od konce raného středověku do konce třicetileté války. Tři nejlepší řešitelé postupují do okresního kola, které proběhne v Rychnově nad Kněžnou koncem března. K tomu aby uspěli, musí nastudovat další literaturu.

V okresním kole nás budou reprezentovat tito žáci:

1. Filip Lukášek z 9.A

2. Natálie Tobiášková z 8. B

3. Šárka Holubová z 9. B

Přejeme jim hodně úspěchů.