V měsíci březnu, který je měsícem knihy, se děti z prvních a druhých tříd vydaly na besedu do knihovny. Pro některé to bylo prostředí známé, ale většina dětí navštívila knihovnu poprvé. Paní knihovnice seznámila děti s prostředím knihovny, uspořádáním knih a jejich půjčováním. Děti se dozvěděly, jak se mají správně ke knihám chovat. Každý si pak mohl prohlédnout knihy podle vlastního zájmu. Návštěva knihovny byla pro prvňáčky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách. Děkujeme paní knihovnici Radce Mecnerové za vřelé přijetí, milou atmosféru a vzornou organizaci. Cílem besedy bylo motivovat děti ke čtení a usnadnit jim cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Také starší žáci rádi přijali pozvání paní Mecnerové do městské knihovny. Paní knihovnice si pro děti připravila povídání o tom, jak vzniká kniha, které profese se na její výrobě podílejí a jak se nazývají jednotlivé části knihy. V malém kvízu žáci ukázali, jak se orientují v české literatuře pro děti a jejích ilustrátorech. Luštili křížovku a vyhledávali knihy v online katalogu.

Kéž najdou děti v knížkách zalíbení, aby pro ně byly zábavou i poučením.

Paní knihovnici děkujeme za vstřícný přístup a trpělivost.

Mgr. Marie Jirušková

Mgr. Jaroslava Pachovská