V učitelské praxi třídního učitele občas přijdou milá překvapení  –  nečekané samostatné aktivity žáků. 

Při poutavém učivu o naší planetě Zemi a Sluneční soustavě za mnou přišly dvě spolužačky Terezka Štěpánová a Vanesa Kapuciánová  s promyšleným návrhem. Celou situaci popsaly takto: 

“Jednoho lednového dne, krátce po vánočních svátcích, jsme se s kamarádkou dohodly, že uděláme vesmírnou soutěž s kreslenými obrázky.  Vymyslely jsme plakáty a po svolení třídní učitelky jsme je vlastnoručně vyvěsily v budově č. 11 naší ZŠ Opočno. Soutěž o nejhezčí obrázky na téma Vesmír jsme naplánovaly od 7. 1. do 13. 2. 2022. Od 16 dětí  ze 3. až 5. tříd jsme obdržely obrázky o vesmíru.  S vyhodnocením nám pomohla naše třídní učitelka.“ 

Každá správná soutěž má odměny, a tak Terezka upekla s maminkou sladké perníkové medaile a Eliška Morčinková, další kamarádka, připravila s maminkou pěkné diplomy. 

Slavnostní okamžiky básničkou uvedla spolužačka Klárka Uhlířová. Diplomy a ceny účastníkům i vítězům předaly  třídní učitelky soutěžících žáků v pátek 4. března 2022 o velké přestávce. 

Děkujeme za všechny krásné obrázky.    

Tak takovou  odměnu mi za mou práci mé žačky přichystaly. Co říkáte, takové žákyně je radost učit, že?  

Třídní učitelka 5. A ZŠ Opočno Mgr. Věra Kociánová, Ph. D.