Děti z V. B navštívila por. Mgr. Alena Kacálková z Policie ČR, která pracuje jako preventistka pro Rychnovsko. Projekt Tvoje cesta onlinem seznamuje se zásadami bezpečnosti komunikace na sociálních sítích a užívání internetu. Žáci se dozvěděli o nástrahách a způsobech manipulace predátorů, nutnosti ochrany osobních informací a nebezpečí zveřejňování a sdílení fotografií na internetu. Děti zhlédly zajímavá videa s konkrétními případy a mohly pokládat otázky, které paní policistka trpělivě zodpovídala.

J. Pachovská