V rámci hodin přírodovědy jsme se se žáky čtvrtých ročníků vydali zkoumat faunu a flóru Broumaru. Počasí nám vskutku přálo. Vydali jsme se přes Švamberk, doprovázely nás téměř letní teploty. Uvítali jsme proto stín vzrostlých vrb, dubů a dalších stromů kolem rybníka.

Žáci si kromě svačiny a repelentů nesli desky se záznamovými archy. Do těch vyplňovali odpovědi týkající se například historie vzniku rybníku, jeho rozlohy a nejrozmanitějších rostlin a živočichů, jež se v jeho lokalitě nacházejí. Informace v průběhu vycházky vyhledávali jak na informačních tabulích, tak pozorováním krásné okolní přírody. A že se bylo na co dívat!

Mgr. Eva Végsöová, Mgr. Jana Tamchynová