Za pokladem s knihovnou jsme se nevydali do knihovny, jak by se dalo podle názvu akce očekávat, ale do krásného prostředí našeho opočenského parku. Nicméně i tak v tom knihovna přece jenom “měla prsty”. Ta pro naše žáky z prvního stupně tuto akci připravila.

Každá třída měla na hledání pokladu stanovenou jednu hodinu, v jejímž průběhu plnila na jednotlivých stanovištích různorodé úkoly. Ke splnění některých stačila trocha šikovnosti – např. chůze s knihou na hlavě, na jiné zase trocha znalostí, kdy žáci měli za úkol např. správně seřadit názvy knížek podle abecedy nebo vyhledat tajná slova v osmisměrce.

Hledači pokladu se opravdu snažili a odměna v podobě pokladu ukrytého v nádherné dřevěné truhle čekala na každého. Záleželo jen na něm, co si během pěti vteřin, po kterou se truhla otevřela, vybere. A věřte, že to nebylo jednoduché rozhodování. Někteří hledači si svoje poklady ještě v parku „vyhandlovali”, když zjistili, co že si to vlastně, v zápalu hry a v nedostatku času, vytáhli.

Za moc vydařenou akci patří velký dík nejen pracovnicím Městské knihovny v Opočně, ale i všem ostatním, kteří hledání pokladu připravili a nezapomněli ani na to, aby jim to při akci slušelo. A že slušelo! 

Mgr. Eva Végsöová