Realizace projektu zahájena

ZŠ Opočno získala z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 69 879 Kč na realizaci projektu Naše školní oáza, jehož cílem je přeměnit dvorek u budovy čp. 11 (v průchodu) v malé školní arboretum.

Proto bylo ve sváteční den 8. května dopoledne na dvorku budovy čp. 11 Na Trčkově náměstí živo. Rodiče, učitelé a žáci s motyčkami, rýči a hráběmi ryli, sázeli, okopávali, pleli. Všichni s nadšením přeměňovali dvorek budovy na přírodní venkovní učebnu pro žáky (arboretum). Okrasné dřeviny i trvalky květin byly zasázeny na svá místa, lavice pro výuku i zájmovou činnost žáků rozmístěny.  Celou akci řídil Ing. Jan Leugner, Ph.D. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, pracoviště Opočno.

Děkujeme jemu, všem rodičům, učitelům i žákům za to, že část svátečního dne věnovali dobré věci. Přírodní učebna je připravena.  Nyní ji vezmou do své péče žáci 3. – 5. ročníků. Pod vedením svých učitelů se budou pravidelně střídat v péči o zasazené dřeviny a trvalky, život arboreta pozorovat, svá pozorování zapisovat do zápisníku Ze života arboreta. Proměny arboreta budou fotografovat. Na konci projektu vytvoří žáci 5. ročníků pod vedením učitele informatiky v hodinách informatiky prezentaci v power-pointu. Žáci 9. ročníků opět pod vedením učitele informatiky vytvoří v hodinách informatiky interaktivní hodinu, která se bude vztahovat právě ke školnímu arboretu.

Popřejme žákům i jejich učitelům, ať se jim podaří záměry projektu naplnit. Ať ve své školní oáze  poznají zase o něco více krásy a proměny přírody, naučí se o ni pečovat a  pozorovat ji. Ať je jejich nová přírodní učebna i místem, kde budou rádi trávit čas o přestávkách, při výuce i zájmové činnosti.

Za realizační tým projektu Jana Hrnčířová