Mgr. Stanislava Tláskalová

Kontakt:
email: stanislava.tlaskalova@zsopocno.cz
mobil: 774077957

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313, 1. patro

Co Vám může kariérový poradce poskytnout:

  • individuální konzultace se žáky nebo zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
  • pomoc v odvolacím řízení v případě nepřijetí na SŠ
  • zajišťování skupinových návštěv žáků 9. ročníku v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou
  • instrukce k vyplňování přihlášek na SŠ
  • vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáka