Školní družina a školní klub jsou školská zařízení, která mají u nás dlouholetou tradici. Jsou součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školní výuce. Školní družina a školní klub nejsou pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různým zájmovým činnostem z oblasti výtvarné, pracovní, literární, hudební, tělovýchovné, rekreační a přípravě na vyučování převážně formou didaktických her.
Školní družina je umístěna v prostorách budovy ZŠ č. p. 4 na Trčkově náměstí. Zde jsou 3 oddělení školní družiny, určené pro dětí 1. a 2. ročníku ZŠ.
Ostatní oddělení ŠD 4. – 5. a oddělení ŠK jsou v budově ZŠ č. p. 11, také na Trčkově náměstí.

Organizace školní družiny a školního klubu

Ranní provoz

Pro všechny žáky školy bez nutnosti přihlášení.

Budova ZŠ
Č.p. 46:15 hod.7:30 hod.
Č.p. 116:30 hod.7:30 hod.

Odpolední provoz

Žáci, kteří navštěvují odpolední ŠD a ŠK musí být přihlášeni k pravidelné docházce.

Budova ZŠ
Č.p. 411:30 hod.16:30 hod.
Č.p. 1112:30 hod.16:30 hod.

Školní družina

I. odděleníI. A, II. ANaděžda Burýšková
II. odděleníI. B, II. BBc. Daniela Fialová
III. odděleníIII. BJana Ryšavá
IV. odděleníIII. AAlena Henclová
V. odděleníIV. A, IV. B, V. A, V. BBc. Lada Macková

Školní klub

školní klub2. stupeňIva Tošovská