Zaměstnanci

vedoucí jídelny – Jitka Holečková
kuchařky – Romana Ježková, Vilma Foglová, Dana Macková, Lenka Zárybnická

Kontakt: 494 667 210, 775 426 583
e-mail: jidelna@zsopocno.cz

Nahlašování a odhlašování obědů v případě nemoci dítěte – den dopředu přes webové stránky www.strava.cz nebo telefonicky.
Žák má nárok na oběd do jídlonosiče jen v první den nepřítomnosti.

Cena oběda:

  • Žáci 7 až 10 let       Finanční norma na potraviny 28,- Kč – Cena oběda 28,- Kč
  • Žáci 11 až 14 let     Finanční norma na potraviny 30,- Kč – Cena oběda 30,- Kč
  • Žáci 15 až 18 let     Finanční norma na potraviny 32,- Kč – Cena oběda 32,- Kč

Pro cizí strávníky je od 1. února 2022 cena oběda stanovena na 76,- Kč

V případě dotazů na podrobnosti ohledně stravovacích dnů a výši platby za obědy, počet přihlášených či odhlášených dnů, napište dotaz na e-mail školní jídelny nebo se telefonicky obraťte na vedoucí školní jídelny.