Zaměstnanci

vedoucí jídelny – Jitka Holečková
kuchařky – Romana Ježková, Vilma Foglová, Dana Macková, Lenka Zárybnická

Kontakt: 494 667 210, 775 426 583
e-mail: jidelna@zsopocno.cz

Nahlašování a odhlašování obědů v případě nemoci dítěte – den dopředu přes webové stránky www.strava.cz nebo telefonicky.
Žák má nárok na oběd do jídlonosiče jen v první den nepřítomnosti.

Od 1. února 2023 jsme nuceni upravit ceny obědů:

Cena oběda:

  • Žáci 7 až 10 let       Finanční norma na potraviny 36,- Kč – Cena oběda 36,- Kč
  • Žáci 11 až 14 let     Finanční norma na potraviny 38,- Kč – Cena oběda 38,- Kč
  • Žáci 15 až 18 let     Finanční norma na potraviny 40,- Kč – Cena oběda 40,- Kč

Pro cizí strávníky je od 1. dubna 2023 cena oběda stanovena na 89,- Kč. Školní kuchyň má volnou kapacitu pro nové strávníky. Ve dnech školního vyučování je opět možnost od 11 do 11.30 hodin obědvat je školní jídelně nebo si můžete oběd odnést domů v jídlonosiči. Přijďte ochutnat, výběr stravovacích dnů záleží na Vás.

V případě dotazů na výši platby za obědy, počet přihlášených či odhlášených dnů, napište dotaz na e-mail školní jídelny nebo se telefonicky obraťte na vedoucí školní jídelny.