Zaměstnanci

vedoucí jídelny – Jitka Holečková
kuchařky – Romana Ježková, Vilma Foglová, Dana Macková, Lenka Zárybnická

Kontakt: 494 667 210, 775 426 583
e-mail: jidelna@zsopocno.cz

Nahlašování a odhlašování obědů v případě nemoci dítěte – den dopředu přes webové stránky www.strava.cz nebo telefonicky.
Žák má nárok na oběd do jídlonosiče jen v první den nepřítomnosti.

Od 1. února 2023 jsme nuceni upravit ceny obědů:

Cena oběda:

  • Žáci 7 až 10 let       Finanční norma na potraviny 36 Kč – Cena oběda 36 Kč
  • Žáci 11 až 14 let     Finanční norma na potraviny 38 Kč – Cena oběda 38 Kč
  • Žáci 15 až 18 let     Finanční norma na potraviny 40 Kč – Cena oběda 40 Kč

Pro cizí strávníky je od 1. září 2023 cena oběda stanovena na 92 Kč. Školní kuchyň má volnou kapacitu pro nové strávníky. Ve dnech školního vyučování je opět možnost od 11 do 11.30 hodin obědvat ve školní jídelně nebo si můžete oběd odnést domů v jídlonosiči. Přijďte ochutnat, výběr stravovacích dnů záleží na Vás.

Děti, které se nachází v sociální nouzi je možné zařadit do projektu Královéhradeckého kraje Obědy do škol. Rodiče musí vyplnit Čestné prohlášení a doložit potvrzení ÚP o příjmu pomoci v hmotné nouzi. Potvrzení musí být aktuální v měsíci, ve kterém dítě do projektu vstupuje. Více informací získáte ve školní jídelně.

V případě dotazů na výši platby za obědy, počet přihlášených či odhlášených dnů, napište dotaz na e-mail školní jídelny nebo se telefonicky obraťte na vedoucí školní jídelny.