Mgr. Marta Hájková

Kontakt:
email: marta.hajkova@zsopocno.cz
mobil: 730 893 241 (kabinet)
778 754 755 (kancelář školy)

Konzultační hodiny: po předchozí osobní nebo telefonické domluvě
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313, 1. patro, jednací místnost

S čím se můžete na metodika prevence obrátit a co Vám může poskytnout?

  • poskytování informací ze všech oblastí sociálně rizikového chování žákům i zákonným zástupcům
  • řešení případů sociálně rizikového chování žáků během vzdělávacího procesu ve spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, PPP, OSPOD a PČR
  • poskytování rad a zprostředkování kontaktů žákům i zákonným zástupcům při osobním řešení problémů v oblasti sociálně rizikového chování