Složení školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Šárka Škrabalová
Kateřina Francová

Zástupci školy:

Mgr. Daniel Michl
Iva Tošovská

Zástupci zákonných zástupců:

Ivana Štěpánová
Ing. arch. Veronika Kroulíková, PhD.

Zápisy z jednání rady: