Mgr. Lenka Švandová

Kontakt:
email: lenka.svandova@zsopocno.cz
tel.: 777 458 356

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.


S čím se můžete na výchovného poradce obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

 • řešení studijních či výchovných problémů
 • pomoc při ztrátě pocitu bezpečí ve třídě, problémy v kolektivu
 • možnost individuální konzultace

RODIČE

 • řešení studijních či výchovných problémů jejich dětí
 • péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, výukovými obtížemi a zdravotním postižením
 • zajištění případných vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciální pedagogické poradně
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte

PEDAGOGOVÉ

 • předkládání návrhů na další péči o žáky s výukovými a výchovnými problémy učitelům, ředitelce školy a rodičům
 • vedení evidence integrovaných žáků ve škole a spolupodílení se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • iniciování vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky)
 • pomoc učitelům při zprostředkovávání podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky