Přijali jsme pozvání od zástupců společnosti ŠKODA AUTO a.s. na akci „Girls day“. Už podle názvu je zřejmé, že šlo o akci jen pro dívky. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce uskutečnila online. Během virtuální prohlídky, která byla velmi zábavná, jsme totiž navštívily školu v Mladé Boleslavi (Střední odborné učiliště strojírenské). Ta byla nově vybavena moderním zařízením a nechyběly jak odpočinkové místnosti, tak plně vybavené třídy. Zaujaly nás rozhovory se studentkami, jejich povídání o studiu na této škole bylo motivující. Podobné akce by se měly konat častěji, protože to pro nás byla zajímavá zkušenost, a s děvčaty jsme získaly nové vědomosti. Pokud můžu mluvit za naši skupinku holek 7.A, akce Girls day se nám moc líbila, a dokonce jsme přišly na to, že některé z nás by i bavilo studovat na této škole.

                                                                                    Nela Svatoňová, 7.A