Ministerstvo životního prostředí, Revolvingový fond

NAŠE ŠKOLNÍ OÁZA

Logo Ministerstva životního prostředí

přeměna dvorku u budovy čp. 11 na Trčkově náměstí v přírodní učebnu

realizace: r. 2013
rozpočet: 69 979 Kč

Cílem projektu je rozšířit a prohloubit znalosti a kompetence žáků základní školy v oblastech environmentální výchovy, praktické zručnosti, a to prostřednictvím vlastní činnosti zaměřené na vytvoření malého školního arboreta, péči o něj, pozorování jeho proměn v různých ročních obdobích a jeho života. Projekt klade důraz na rozvoj kompetencí v oblasti environmentální výchovy prostřednictvím aktivity žáků, vede k vytvoření přírodního prostředí v bezprostřední blízkosti školy, k  systematickému pozorování a péči o faunu i floru. Uskutečněním zamýšleného projektu chceme přispět k většímu zájmu a péči žáků o životní prostředí.

Aktivity projektu

  • příprava půdy pro okrasné dřeviny a osázení, příprava záhonů pro jarní výsadbu trvalek
  • výroba úkrytů pro hmyz, příprava informační tabule a cedulí s názvy dřevin a trvalek
  • osázení trvalek, dosázení dřevin, umístění budek pro ptáky a úkrytů pro hmyz
  • zprovoznění fontánky a osetí travních ploch
  • vytvoření prezentace Ze života arboreta a interaktivní hodiny Život v našem školním arboretu
  • systematické pozorování a péče o školní arboretum