Školení pedagogů v pátek 1. 2. 2019

Pedagogičtí pracovníci Základní školy Opočno byli proškolení v tématu „Podpora při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na ZŠ“. Toto školení bylo uspořádáno v rámci projektu Společné vzdělávání na základních školách, v kterém je škola zapojena od roku 2018.

Školitelkou byla zkušená speciální pedagožka Mgr. Jana Jedličková, poskytla nám celkový vhled do problematiky vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením a další cenné rady z praxe. Jelikož v době inkluzivního vzdělávání těchto dětí na naší základní škole přibývá, jsme rádi, že jsme získali praktické rady, jak s těmito dětmi pracovat a jak jim poskytnout podnětné prostředí ke vzdělávání.