Logo EU a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
Název projektu: Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Opočno
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008994
Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.


Z finančních prostředků v celkové výši 1 624 074 Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj
  • Klub komunikace v cizím jazyce
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu

Školní družina

  • Školní asistent – personální podpora ŠD
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – inkluze
  • Čtenářský klub
  • Badatelský klub