Složení výboru
Předseda: Ing. Radka Mecnerová
Místopředseda: Ing. Petra Šrůtková
Člen výboru: Mgr. Kateřina Jelínková

Stanovy spolku