Na závěr školního roku školní družina ve středu 23. června pořádala zábavné odpoledne. Vychovatelky dětem připravily řadu záludných úkolů. Skupinky dětí v parku poznávaly stromy, hledaly názvy pohádek zakleté ve smajlících a ve větách, skládaly obrázky, poznávaly známé bylinky a koření, házely na cíl, procházely slalom. Na školním dvorku  děti založily vlastní bylinkovou zahrádku  a  poté si s nadšením nechaly na obličej namalovat obrázek dle svého přání. Velké poděkování patří žákům devátých tříd  za skvělou pomoc při organizaci soutěží a malování na obličej. Velice také děkujeme našim sponzorům, jmenovitě panu Janu Vidovi a panu Zdeňkovi Vašíčkovi za sladké občerstvení a paní Petře Šrůtkové za zahradní zeminu.