Ve dnech 2. až 6. srpna 2021 se uskutečnily na Základní škole v Opočně Prázdninové kempy. Tato aktivita byla škole nabídnuta v rámci projektu, který vznikl ve spolupráci Asociace školních sportovních klubů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účelem projektu je zmírnění dopadu pandemie koronaviru na vzdělávání dětí.

Aktivity se zúčastnila skupina dvaceti dvou žáků a žákyň z 1. stupně ZŠ Opočno. Poutavý program připravily lektorky Mgr. Věra Kociánová, Ph.D. a Tereza Valešová s podporou paní ředitelky ZŠ Opočno Mgr. Evy Alexanderové.

První den, i přes deštivé počasí, děti plnily hru Za krásami Opočna a v Čánce si prohlédly koňské stáje u paní Jany Hovadové. Velkým zážitkem byla projížďka na koních.

Druhý den žáci a žákyně navštívili Doudlebský zámek, Muzeum přírodovědy a Babiččin dvorek. Pěší turistikou se přesunuli do Vamberka, kde si prožili výukový program v Muzeu krajky.

Třetí den byl zaměřený na pohybové aktivity a výtvarné tvoření. Děti dopoledne navštívily Městskou knihovnu, kde si vyposlechly pěkné povídání paní Ing. Radky Mecnerové o A.Jiráskovi a o pravidlech v knihovně.

Čtvrtý den byl věnovaný návštěvě Hradce Králové, kde děti navštívily Hvězdárnu a Labskou vodní elektrárnu Hučák.

Poslední den jsme měli možnost prohlédnout si rodný dům A. Jiráska v Hronově a zhlédnout rozhlednu Signál, kam se děti přesunuly pěšky lesní cestou. V lese si doplňovaly své znalosti o přírodě.

Závěrečným hodnocením byly od všech dětí radostné úsměvy a poděkování od rodičů.