Koncem října jsme s dětmi prožili projektový den na téma „Vznik našeho prvního státu“. Téma se prolínalo celým dnem napříč všemi předměty. Žáci vyráběli své první lapbooky. Sami si dle svých představ vytvořili nádherný výrobek a seznámili se tak s velmi důležitými informacemi, které se vážou k historii naší země. Vybarvili si vlajku naší republiky, seznámili se s naším prvním prezidentem, státními znaky, symboly a významnými památkami v našem hlavním městě. Děti tato práce velmi bavila, při níž vznikly krásné a velmi rozličné výukové materiály.