Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno

Za finanční podpory KHK realizujeme na naší škole projekt Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno.

Cílem projektu je podpořit základní principy preventivní strategie ZŠ Opočno, vést žáky k osvojení návyků zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat symptomy závadového jednání, seznámit a ukázat žákům, jak jim úspěšně předcházet, případně čelit a tím podpořit vytváření pozitivního sociální klima na naší škole.

V rámci projektu se žáci všech tříd 2. stupně účastní besed zaměřených na primární prevenci pořádané občanským sdružením OD5K10. Sdružení nabízí ucelené programy primární prevence již více než 12 let, lektoři jsou zkušení a kompetentní odborníci s dlouholetou zkušeností s prací s mládeží na základních školách. Pro 6. třídy na téma Šikana a Dospívání, pro 7. třídy témata Alkohol, kouření a Partnerské vztahy, pro 8. třídy témata Drogy a další návykové látky a Pohlavně přenosné nemoci, antikoncepce a pro 9. třídy témata Extremismus, rasismus a Antisemitismus. S občanským sdružením OD5K10 spolupracuje ZŠ Opočno dlouhodobě.

Dále v rámci realizace projektu navazují na témata besed další aktivity, ve kterých žáci uplatňují nové poznatky, nabyté vědomosti, zkušenosti a názory, čímž je docíleno přesahu získaných informací v čase.

Věříme, že realizací těchto aktivit na naší škole dokážeme přispět ke zdravějším vztahům mezi žáky, porozumění úskalí sociálně rizikového chování a pochopení smysluplnosti zdravého životního stylu každého jedince, potažmo celé společnosti.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZA ÚČASTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE