Pohodové Vánoce a vše jen dobré v novém roce, Vám přeje školní družina.