Ve dnech 7. 2., 8. 2. a 10. 2. 2022 proběhla na Základní škole v Opočně  výuka Dopravní výchovy v rámci projektu  ŠKODA AUTO. Lektoři pro žáky připravili velmi poutavý a zajímavý program.V prvních ročnících na téma Na silnici bezpečně se děti seznámilys bezpečností pro cestujícího, chodce a cyklisty. Ve druhých ročnících na téma Cestující v autě se děti dozvěděly, jaký je rozdíl mezi podsedákem a sedačkou, jak se správně připoutat a kam uložit věci.Ve třetím ročníku na téma Chodec si děti připomněly, jak správně přecházet silnici a jak se chovat při chůzi po chodníku a po silnici. Ve čtvrtých ročnících na téma Cyklista a viditelnost na silnici si žáci procvičili bezpečnost z pohledu cyklisty – jízdu v provozu, odbočování, výbavu kola, vhodné oblečení, správné nasazení helmy, viditelnost na silnici, nevhodné barvy a reflexní prvky. V pátých ročnících na téma V provozu bezpečně si žáci zopakovali základy dopravních předpisů, kdy je vhodné přestat jezdit v sedačce, jak se správně poutat pásy, co se může stát při nepozornosti na silnici, kdy používat telefony a sluchátka na přechodu. 

Žáci šestých ročníků se seznámili s praktickými příklady dopravních nehod. Společně zjistili, jaké síly působí na tělo během dopravní nehody, nejčastější zranění podle typu nehody a jak se nehodám vyhnout. Žáci devátých ročníků řešili následky dopravní nehody – z pohledu viníka, z pohledu oběti a blízkých, příběhy z praxe, nebezpečné chování účastníků silničního provozu a následky při požití alkoholu, drogy, nepřipoutaných cestujících, cyklisté bez helmy,….. 

Žáci si z výuky odnesli nezapomenutelné prožitky a praktické poznatky.

Například žákyně IX.B Šárka Holubová, Lenka Holubová a Daniela Jirušková uvádějí, že je zaujaly filmové ukázky a videa o bezpečnosti na silnici,  co vše může zavinit nepozornost na silnici, nehody způsobené řidičem pod vlivem omamných látek, vyplňování pracovního listu, pohled chodce, cyklisty, chodce na řešení nebezpečné dopravní situace. Velmi vstřícný a poutavý byl přístup zástupce Škodovky, dokázal se vžít do role mladých teenagerů.