V březnu žáci 2. stupně navštívili Městskou knihovnu v Opočně. Paní Mecnerová měla pro žáky připravené literární aktivity k různým tématům. Žáci 6. a 7. ročníků se zabývali dobrodružnou literaturou a přiblížili si život a dílo spisovatele Jaroslava Foglara. Žáci 8. ročníků se dozvěděli zajímavé informace o Národním divadle, kam se chystají na exkurzi, a zopakovali si literaturu národního obrození. Žáci 9. ročníků měli téma literatury druhé poloviny 20. století.

Kromě literárních aktivit si žáci měli možnost prohlédnout různé nové tituly knih, které by si mohli vypůjčit a doma si přečíst. Někteří žáci si knihy půjčovali ať pro vlastní potřebu nebo na referát do školy. Po téměř dvouleté pauze, kdy knihovny měly omezenou výpůjční dobu a žáci byli na distanční výuce, se začíná knihovna stávat součástí života našich žáků, za což jsme rádi.

Děkujeme paní Mecnerové za připravené aktivity pro žáky a budeme se těšit na další spolupráci v příštím školním roce.