Čas plyne jako voda a stejně rychle utíká život ve školní družince. Během prvních měsíců jsme pořádali několik akcí, které jsme v minulých letech uskutečnit nemohli. Podařilo se nám obnovit tradici setkávání s rodiči při oslavách helloweenu a na vánočních dílničkách. Jsme za to moc rády a těší nás, když se rodiče i prarodiče zapojí. Do konce školního roku zbývá několik měsíců a my plánujeme další společné akce jako velikonoční tvoření a setkání před prázdninami.