Malí divadelníci ze třídy 2. B nacvičili představení O kohoutkovi a slepičce. Nejdříve ji předvedli svým kamarádům ze školy. 30. ledna zašli i za předškoláky do Mateřské školy v Opočně. Pohádku o nenasytném kohoutkovi a starostlivé slepičce pilně trénovali několik týdnů s obrovskou chutí a zodpovědností. A tak největší radostí a odměnou pro ně za výborné herecké výkony byl veliký potlesk. Děkujeme. 

Mgr. Věra Šmídová a Božena Tymichová 

Co napsal Marek Hodoval, žák třídy 2. B: 

Hráli jsme školce divadlo O slepičce a kohoutkovi. Předtím jsme hráli divadlo pro 2. A, 1. A a 1. B. Doufám, že se jim líbilo. Ještě budeme hrát divadlo rodičům.