Ve čtvrtek 9.2. naši školu navštívil pan Pavel Hrnčíř ze Střední průmyslové školy v Dobrušce. Pro žáky 9. ročníku měl připravenou „Zážitkovou hodinu informatiky“. Zvoleným tématem byl Internet a počítačové sítě. Žáci si pod jeho vedením zopakovali základní pojmy z terminologie týkající se právě počítačové sítě a přenosu dat a ukázali si na simulačním modelu přenos jednotlivých paketů v Internetu. Celou hodinu doplnila i praktická ukázka využívaných přenosových médií, kterým dominovaly optické kabely a ukázka zařízení pro jejich montáž, jako například svářečka optických kabelů.

Hodina jistě zpestřila výuku informatiky na naší škole a žákům, kteří se o tuto problematiku zajímají, přinesla nejen zajímavé informace, ale i motivaci k dalšímu studiu právě na další škole.