Žáci VI.B navštívili dne 24. května 2023 archeopark Všestary, archeologické muzeum unikátní svým zaměřením. Je to jediný takto komplexně fungující archeopark v České republice, tzv. „živá archeologie“, nabízí různé programy .

Naši šesťáci zhlédli program věnovaný starověkému Římu. Na chvíli si zkusili výcvik římských vojáků, stali se členy pěchoty, zopakovali pojmy legie, centurion, seznámili se s výzbrojí a výstrojí, zvládli pořadová cvičení v nerovném terénu, řídili se úsečnými pokyny velitele. Štěstí, že terén nebyl podmáčený. Tato část programu zaujala hlavně chlapce. Matyáš Dvořák a Marian Janda hodnotí: „Mohli jsme si vyzkoušet držení těžkého štítu a meče, prohlédli si brnění a repliky různých zbraní, vyzkoušeli držet vojenskou formaci v praxi. Byla to legrace.“

V druhé části exkurze pak všichni nahlédli do všedního života Římanů. Oživili si poznatky z výuky, někteří si oblékli římská roucha ( mimochodem- moc jim to slušelo), jiní zkusili stolní hru mlýn, nebo zápis textu do voskové destičky. Římská móda zaujala hlavně děvčata. Meda Jedličková a Laura Mráziková říkají: „Líbilo se nám, jak se Římané oblékali, co dokázali vytvořit z jednoho pruhu látky. V dnešní době by takové oblečení bylo velice nepraktické.“ Dopoledne v archeoparku se vydařilo.

Mgr. Jiřina Kubasová