Realizace: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

Dotace: 20 000,-Kč (70%)     min. vlastní podíl 8572,-

Cílové skupiny: 130 žáků, 6 pedagogických pracovníků

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Čechovičová

Dotace určena na realizaci projektových dnů ve škole a školní družině zaměřených na etickou výchovu, výukový a spotřební materiál.

Cíle projektu:

  • posílení kvality vzdělávání zejména změnou sociálního klimatu ve škole
  • osvojování, rozvíjení, upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
  • posilování tolerance, pomoci druhým lidem, vzájemné úcty, bezpečného chování v různých životních situacích