Naše škola se zapojila do projektu občanského sdružení MAS POHODA venkova Dobrušska, který byl v rámci dotačního programu podpořen Královéhradeckým krajem. Účelem tohoto dotačního programu je podpora kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury s využitím nabídky edukativních programů kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem.

Cíle projektu :

  • prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků škol v oblasti kultury
  • dostupnost a zpřístupnění nabídky kulturních institucí i pro děti ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva.

Vyhodnocení :

V rámci tohoto projektu byla uhrazena doprava (ve výši 5184,-Kč) žákům šestého ročníku do Archeoparku Všestary a žákům sedmého ročníku do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Tyto exkurze se konaly 24. 5. 2022 a splnily všechny plánované cíle.