Realizace : 1. 1. 2023 – 31. 7. 2024

Dotace : 10 000,-Kč (70%)        min. vlastní podíl 1429,- Kč

Cílové skupiny : 130 žáků ZŠ

Partneři : spolek Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Opočno

Vedoucí projektu : Mgr. Marta Hájková

Dotace určena na realizaci seminářů pořádaných o. s. OD5K10 pro žáky II. St., na navazující aktivity v rámci výuky, spotřební materiál na aktivity.

Cíle projektu :

  • osvojení základních kompetencí v oblasti prevence a zdravého životního stylu
  • podpora základních principů preventivní strategie ZŠ Opočno
  • podpora schopnosti rozpoznat varovné signály vedoucí k rizikovým jevům
  • podpora odolnosti žáka vůči rizikovým jevům
  • podpora zdravého sociálního klimatu na ZŠ